افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
خالق لحظه هایت باش !
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٥ : توسط : هیدرا

انسان هر " لحظه " در معرض انتخاب است تا برای همان " لحظه "  تصمیم بگیرد. که بر بالهایش، اندیشه  و رفتاری را به پرواز در آورد و یا آنکه با نگاهی بی اعتنا و سرد ، شاهد جان سپردنش باشد.

البته کیفیتِ باروری زمان نیز جایگاه پربحثی دارد ... مولود لحظات را ، شقی میکند یا سعید!

و اما من بسیار به این میاندیشم که چه لحظات زیادی را با نقش قاتلِ زمان سپری کرده ام!

 

درگوشی:

- اگر از " زمان " ، نگاه فله ای را برداریم و به دقایق و حتی لحظات ، بیاندیشیم ؛ هرگز جمله ی تکراری " وقت ندارم " را بکار نمیبریم و هرگز کار ناتمامی به جا نمیگذاریم.

- وقتی هیچ کاری نمیکنم بیشتر وقت کم می آورم !