از آدمهای پر توقع فاصله بگیر
اینها مقیاست را به هم می زنند
و حرمت مهرت را می شکنند
چون آنها حافظه ضعیفی دارند
خوبیها را زود فراموش می کنند...

 

درگوشی:

- متن بالا کپی از یه وبلاگ دیگه است !

- دلم میخواد این متن رو بدم دست چند تا خانواده و وادارشون کنم از روش 100  مرتبه بنویسن !! تا شاید یه بارم بهش فکر کنن...