افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
توهم توطئه در چند صدم ثانیه !
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٥ : توسط : هیدرا

 عه ... وبم هک شده !   طرف چقدرم سریع عمل کرده و کلی لینک جدید هم گذاشته !!تعجبتعجب

.

.

.

یه چند ثانیه ای طول کشید تا بفهمم این صفحه ای که جلوی روم باز شده وب خودم نیست فقط مشابه قالب وب منه نیشخندنیشخند

 

درگوشی:

- خدائیش پست به این کوتاهی ، اسم به این بلندی نیاز داره؟

- برای این بی دقتی و حواس پرتی فقط باید خودمو از بالای بلندی پرت کنم پایین !!منتظر