افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
پلیس + 10
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٦ : توسط : هیدرا

جاتون خالی رفته بودم پلیس + 10  برای تمدید گواهینامه رانندگی ...

15000 تومن و 1000 تومن جدا جدا کارت کشیدم و همراه با همه مدارک  لازم ، دادم دست دختر خانمی که داشت با کامپیوتر همه اطلاعات رو وارد سیستم میکرد .

صورت گرد کوچولویی داشت که با موهای تقریبا وزوزی احاطه شده بود  خوشگل نبود ولی وقتی بهش دقیق میشدی دلنشین به نظر میومد اما بسیااااااار بسیااااااااار جدی و ساکت و کم حرف .

در حین بررسی مدارک گفت خانم 20 تومن لطف کنین !

چون قبلا وجوه اعلام شده رو واریز کرده بودم فکر کردم این 20 تا تک تومنی برای مثلا پول منگنه و این حرفاست !!

در حالیکه توی کیفم دنبال پول خرد میگشتم با خودم هم میگفتم آخه کی دیگه الان 20 تومنی داره ؟  و در همون حین هم از پسر خواهرم که اونم برای همین کار اومده بود پرسیدم 20 تا تک تومنی یا 20،000 تومن ؟ اونم بهم گفت :  20 تا تک تومنی !

بالاخره یه سکه 200 تومنی پیدا کردم و در حالیکه به  طرف اون خانم میگرفتم گفتم  الان چطوری میخوای اینو خرد کنی ؟؟!

چشمای از تعجب گرد شده خواهر زاده ام با صدای خنده اون خانم جدی و اخمو ، برام کافی بود که بفهمم با دراز کردن دستم در حالیکه یه سکه 200 تومنی رو گرفته بودم چه صحنه کمیکی رو خلق کردم نیشخند

خانمه در حالیکه میخندید گفت : مگه این روزا 20 تومنی پیدا میشه ؟؟

فوری یه تراول 50 هزارتومنی رو گرفتم طرفش و با خنده گفتم :  این برای اعاده حیثیته !زبان

من : خجالتخجالتخنده

خواهر زاده ام :  قهقههقهقهه

اون خانم : نیشخندنیشخند

بقیه آدمایی که اونجا بودن  ... ( نمیدونم ! چون از شدت خنده و خجالت به هیچکس نگاه نکردم و  سریع پریدم بیرون )زبان

همینکه از سالن پلیس +10 بیرون اومدیم خواهر زاده ام روی اولین پله نشست و از ته دل دوباره شروع به خندیدن کرد و منم در حالیکه از شدت خنده خم شده بودم سعی میکردم باقی وسایلم رو توی کیف قرار بدم !

 

درگوشی:

- به پسر خواهرم میگم منکه ازت پرسیدم 20 تا تک تومنی یا 20000 تومن ، چرا گفتی 20 تا تک تومنی ؟  میگه من بهت گفتم : پ ن پ ! 20 تا تک تومنی !!ابرو

- نتیجه اخلاقی : به گوشاتون اعتماد نکنید هیچوقت !زبان

- دو سه روزه همینکه اطرافیان منو میبینن بهم میگن : 20 تومنی خدمتتون هست ؟چشمک

- الان به من میخندید؟عصبانی