افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
بیزارم از این رنگ
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱۱ : توسط : هیدرا

همان دم که با تلخی گفتم " هرگز نمیخشمت "  دلم بهانه ات را میگرفت !

همان دم بخشیدمت و همان دم مشتاق بودنت بودم

این روزها اما 

از درون تهی هستم 

از احساس و لطافت و اشتیاق  خبری نیست!

تنها چیزی که خودش را به رخ میکشد روزمرگی هایی خاکستری رنگ است !