افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
دو راهی انتخاب
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٠ : توسط : هیدرا

گاهی سکوت میکنی چون حرفی نداری

گاهی سکوت میکنی چون ممکن است در هجوم حرف هایت غرقه شوی !

و گاهی ... و گاهی سکوت میکنی چون

در پیچ و تاب تصمیمی هستی که نمی دانی بقدر کافی برایش شجاعت داری یا نه؟!!