افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
3
ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ : توسط : هیدرا

فرق ما با  انسان های موفق در امور معنوی چیه ؟

ماهم مثل اونا نماز میخونیم و روزه میگیریم و  حجاب داریم و سعی میکنیم سوظن نداشته باشیم و حسادت نکنیم و دروغ نگیم و ...  ولی اونا  آثار معنوی این رفتار رو به عینه درک میکنن و ما دائم با تردید و با افت و خیز بسیار تلاش میکنیم که خودمون رو در این مسیر حفظ کنیم.

البته این مقایسه در مورد اونائیه که ظاهرا مثل خوبان رفتار میکنن وگرنه هستن خیلیایی که اصلا التزام عملی به این شرعیات رو تندروی میدونن !! و دیگران رو به خشکه مقدسی و ... متهم میکنن!!  چقدر ازین دسته خسته ام و نسبت بهشون کم حوصله و بی طاقت شدم ... و چقدر زیادن و صداشون بلنده !

اما به هر صورت من واقعا میخوام کشف کنم که فرق واقعی در کجاست؟

 

درگوشی:

- چرا من به هیچ جا نرسیدم ؟ خدایا دیگه فرصت هام داره به انتها میرسه  :((