افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
همیشه
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۳ : توسط : هیدرا

در شگفتم از خویش

بیش از دیگران  !

چرا دلم تو را رها نمیکند ؟

در این روزگار که همه ، همه را ... حتی خویش را از یاد میبرند ؛ تو همچنان هستی!

در یادم  ... در قلبم ... در تمنای دلم

تو هستی

هستی

با من !

نگران