افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
جور دیگر باید دید !
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٩ : توسط : هیدرا

وقتی ازم دلگیر میشی و فوری شکایت میکنی یعنی ازم خیلی توقع داری !

 اما این ناراحتم نمیکنه

آدما از کسانی که خیلی دوست دارند زود به دل میگیرن  ...چشمک