افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
 
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۳٠ : توسط : هیدرا

میدانستم که تو بروی دهانم گس میشود

تلخی را دوباره مزمزه میکنم

دوباره  دنیا... دوباره من .... دوباره دیگران... دوباره وسوسه... دوباره زمین

دوباره افت و خیز

دوباره خستگی

حضرت مادر کجایی؟