افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
برند خودم !
ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱۱ : توسط : هیدرا

یکی از دوستان رفته بودن عبدل آباد برای خرید

اونجا مواجه میشن با یه پرده فروشی

پرده فروشی "هیدرا" !!

درگوشی:

-  باید برای  استفاده تجاری از اسمم ازشون شکایت کنم یا درصد بگیرم؟ 

- معروف شدم رفت ... عینک دودیم رو کجا گذاشتم؟