افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
کاش
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٥ : توسط : هیدرا

کاش هممون انقدر جنبه داشتیم که بدی های دیگران رو بهشون میگفتیم و پشت سر هم بدگویی نمیکردیم.

کاش از شنیدن نواقصمون از  زبون دیگران کینه به دل نمیگرفتیم و منتظر مچ گیری متقابل نمینشستیم

کاش من بتونم به جای تحمل کردن کسانی که طرز فکر و نحوه برخوردشون رو نمیپسندم خیلی صریح بهشون بگم که به درد دوستی هم نمیخوریم .

کاش همه کسی رو داشتن که باهاش صمیمی باشن و از گزندش در امان.

کاشکی رو کاشتیم در نیومد!!