افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
بیماری صعب العلاج
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۳٠ : توسط : هیدرا

کسی که دیگران رو به دروغگویی متهم میکنه خودش دروغگوی بزرگتریه !

با اینکه این قضیه رو میدونم ولی هر بار تجربه جدیدی رخ میده من باز تعجب میکنم.

واقعا ملت دنبال چی هستن؟ دیگران رو از اعتبار ساقط کردن برای اینا چی داره که این همه براش وقت صرف میکنن؟؟

 

درگوشی:

_ حسادت کردن کار بدیه و ازون بدتر اینه که به مسائل معنوی کسی یا عده ای حسادت بشه و برای بی اعتبار کردن اون ها از دروغ و تهمت فروگذار نشه!!