افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
بیتابی
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٢ : توسط : هیدرا

میخواهم دوباره آغاز کنم 

من از عشق ورزی ملول نمیشوم  سیراب نمیگردم  

دهه را از نو شروع کنید!

من از خیمه حسین بیرون نمی آیم  مهربانی اش را در که جستجو کنم؟ 

 

درگوشی:

_ حسین تجربه کردنی است  نه دانستنی و خواندنی !

_ کسی که مهر حسین را نچشیده باشد هرگز عشق ورزی را نیازموده ! حتی اگر معشوق هزاران دنیا بوده باشد

_ دیر نشود!!!