افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
مشغولیت مردم مشغولیت من !
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ : توسط : هیدرا

کمتر از یه هفته به شروع امتحانات مونده ، بعد من به جای آماده شدن برای امتحان ، مشغول دردکشیدن هستم

"سنگ کلیه"

آی درد داره

آی درد داره

گریهگریهگریه

 

درگوشی:

- خدا خودش به خیر بگذرونه.