افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
روز و شب!
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ : توسط : هیدرا

اقبال مردمی ، همیشه علامت خوب بودن کسی نیست. بعضی ها ویترین اغوا کننده ای دارند .

وقتی با فرد جدیدی برخورد میکنم که بخواهم رابطه ای برمبنای دل و عاطفه با او برقرار کنم؛ رفتار نزدیکانش که دارای رگه هایی از شادی و رضایت و آرامش خاطر ، و یا غم و رنجش و خشم  را نشان میدهد؛ کنجکاوی ام را فعال میکند  ! با خودم می اندیشم که علت نارضایتی و خشم اینان چیست ؟ رمز شادی و سرزندگی آنان در چیست؟

البته اکثر مواقع هم برای اینکه به دام تجسس و فضولی در مسائل خصوصی مردم نیفتم ، کنکاش بیشتری نمیکنم ولی نمیتوانم جلوی حدس زدن های ناخود آگاهم را بگیرم!

گاهی بعد از چند سال شواهدی برای حدس اولیه ام پیدا میکنم ...

 

درگوشی :

-  بیخبری ما از واقعیت دیگران ، نعمت بزرگیه !

- از عشق دوری کنید!! سروتونین موقتی  و افسردگی پایدار ایجاد میکند !!!

-  به نقل از تی وی : هرگز ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خویش مقایسه نکنید.