افت و خیز !

با من از او بگو ...
 
نقش من ، تو ، ما !
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٦ : توسط : هیدرا

چه اتفاقی برای ایرانی ها افتاده ؟

دخترهایمان که آسیب پذیرترین قشرند بی محابا در حال جلوه گری اند! با لباس هایشان ، با صورت بزک کرده و لاک ناخن هایشان،  با موهای سر به فلک زده اشان و در یک کلام با دلبری افسار گسیخته اشان ، تابوت غیرتمندان را به دوش گذاشته و در خیابان میچرخند!

پسرهایمان که باید بازو و غیرتِ جاری در جامعه باشند ، هوس ها و غرائزشان را تابلوی   خواسته هایشان کرده اند و مانند گرگی هار ، تبدیل به عامل تهدید نوامیس شده اند !

پدران و مادران ، در نبردی نا برابر، برای به چنگ آوردن فرصت های طلائی اقتصادی ،از انسانیت و ایمان و باورهایشان فاصله گرفته اند و غرق در ربا و دروغ و خیانت در لجن میلولند!

و رشد یافتگان نسل  الکترونیک  روزی هزاران بار میکُشند و میکِشند ... انسان های دیگر و افیون را !

کسی فرهنگ را به رسمیت نمیشناسد !

کسی حوصله ی اندیشیدن ندارد !

کسی به اندیشمندان اعتماد نمیکند !

اندیشمندان همدیگر را رقیب میبینند و نه شریک !

ایرانی سرگردان است.

 

 

 درگوشی:

- آیا در ریخته شدن خون یک جوان طلبه ی با صداقت ، فقط کسی که قمه را بالا برد و به شاهرگ زد ؛ مقصر است؟