" أ من یجیب " میخوانم !

چشمانم پژوهشگر شدند و سرعت سقوط اشکهایم را در حالت های مختلف اندازه میگیرند!

رتبه ی نخست ار آنِ حس بیچارگی و تمناست  ...  داغ و درشت و ملتمس، مثل فریاد !

مدال نقره نصیب لحظات شرمندگی و توبه است ...پیوسته و بیصدا و تنها !

سکوی سوم به احساس خلاء میرسد ... ماسیده در قاب حدقه  ، ساکت و مات !

امشب اما  ملتهبم ...

کسی در کائنات صدایم را میشنود؟

آیا کسی هست تا خواسته ی بیچاره ای را پاسخ گوید و سنگینی غم را از دلش بزداید؟

آیا کسی هست؟

/ 7 نظر / 5 بازدید
نیلوفر

سلام هیدرا جانم رسیدن بخیر و خوشی چه قالب قشنگ و خوش رنگ و رویی گذاشتی دوستت دارممممممممممم[بغل][ماچ]

نغمه

سلااام هیدرا خانمی انشالله که میشنوه و اجابتت میکنه[رویا] خدا پشت و پناهت[بغل]

مریم بانو

آری. هست. همیشه هم داره می شنوه.بهمون نشونه می ده.ما خیلی درگیر خودمون میشیم و گاهی نشونیا رو گم می کنیم. .....

خواهر طوفانی

[خنثی]

خواهر طوفانی

[گریه]

خواهر طوفانی

می یاین بغلم ؟! [بغل][بغل][بغل]