فاطمیه تسلیت باد

 

پیش من وصف رخ نیلی زهرا نکنید

نزد مجنون سخن از گیسوی لیلا نکنید

گرچه بگذشت دگر از سر من آب ولی

بعد از این هیچ دری را به لگد وا نکنید

/ 4 نظر / 2 بازدید
رهگذر

عجب صبری واقعا ...

مریم بانو

ایام تسلیت باد.

مهدی

سینه ای کز معرفت گنجینه اسرار بود کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود؟