تا همیشه ...

تا میخوام به نبودنت عادت کنم  سر میرسی !

و تا میخوام با بودنت رویا ببافم  میری !

انتخاب کن !

                                      "یا باش یا برو "

                                         

/ 9 نظر / 3 بازدید
مریم بانو

[سوال]

مرتضی

میان بودن هایت و نبودن هایت معلق مانده ام ذره ای شده ام در میان برهوت خواستنت خوب من مرا به خودم واگذارده ای بی آنکه بهار را به کویر دلم جاری سازی برگرد که بی تو پای رفتنم نیست [گل]

حسین

والا تکلیفت رو معلوم کن خب! یا رومی روم یا زنگی زنگ

رضا.م

چه بی اعصاب !! خب بگیر ببندش که نره دیگه !

حسین

منم با آقا رضا موافقم کمک هم خواستین ما هستیم[نیشخند]

حسین

شما رحمتین ما که یک خانم هیدرا بیشتر نداریم[زبان] + آیکون حسین دست به خیر[نیشخند]

khahar tufani

من هم موافقت خودمو اعلام می کنم[پلک]