؟؟؟

فکر کنم بین خستگی جسمی و افسردگی یه رابطه مستقیم وجود داره !

/ 4 نظر / 2 بازدید
مرتضی

فکر نکنید.مطمئن باشید.من این رو از یه متخصصی پرسیدم.[لبخند][گل]