...........

وقتی از پیچیدگی های زندگی گذر کردی ؛  میفهمی جذابترین لحظات زندگی ،  همان سادگیهای زمان کودکیت بود !

/ 5 نظر / 4 بازدید
نغمه

[تایید][گل][گل]شرمنده مریم موجود نیست برای فرستادن[نیشخند][ماچ]

مریم بانو

[تایید] هععیی کودکی . . . [گل][گل][گل]

رهگذر

واقعا

آزاده

دقیقا من به این حرف کاملا معتقدم