تشویش

در هراسم که

در نگاهت

"عادی" به نظر آیم !

 

درگوشی:

- معشوق ماندن ، دشوار است.

/ 4 نظر / 2 بازدید
شاهین

معشوق موندن سخته چون عاشق در سختیه...

مریم بانو

هیدرا بانوی ما را چه شده است؟ [بغل]

مریم بانو

آه خدای من! می خواهید برایتان نیروی کمکی بیاوریم تا کت و کولتان هوایی تازه کنند؟ [چشمک]