چشم بد دور !

 تو باعث شدی جمع دوستانه ما از هم پاشید !

درخت پشت پنجره  دق کرد

گنجشک  روی شاخه ساکت شد

و من در التهاب داغی آفتاب ، خانه نشین ...

اما اکنون

هیاهوی صبحگاهی پرندگان،

مرا وا میدارد تا به سرشاخه های درخت خیره شوم

به امید انعکاس رنگ سبز در مردمک چشمانم !

متشکرم باران ،

بارانم !

میدانستم که میخواهی ما را باز هم با هم ببینی !

 

درگوشی :

- درختان هم مثل من در پاییز با نشاط میشوند ... میدانم !

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
پژمان

هیدرا خانم استاد دکتر عزیز جمع دوستانه رو نمی دونم ولی: درخت پشت پنجره که خودت بهش آب ندادی خشک شد گنجشک هم گردنش خورد می رفت یه درخت سبز دیگه پیدا می کرد شما هم میرفتی شمال سکنی می گزیدی که گرمت نشه تا دم ظهر می خوابی خیال داری هیاهوی پرنده ها رو هم بشنوی اون هیچی حالا که صدقه سر دانشجوها اول صبح مجبوری - دقت کن - مجبوری صبح زود بیدار شی برای ما شاعر شدی حاج خانم! گیرم یه دو قطره بارون هم بارید انعکاس منعکاسم کجا بود یکدفعه ای یه پپسی هم برای خودتون وا می کردین و سفارش کن حتما تگری هم باشه . ببخشید کلا عصبانی بودم دنبال سنگ زیرین آسیاب می گشتم [عصبانی] خوب خودت دیگه چطوری خوبی بابا؟

خواهر طوفانی

نخیر ، خود درخت به من گفت که من در بهار شاد می شوم[مغرور]

محمد

وای دلت میاد همچین کنی با تابستون؟