خدایا دیگه منتظر هیچی نیستم . میدونم چیزی رو تغییر نمیدی ... میدونم !

فکر نکن قهر کردم ...

فقط حسم رو از دست دادم

همین !

/ 6 نظر / 3 بازدید
زاهارا

پس خیلی خوبه باید بیام در محضرتون درس بگیرم [نیشخند]از نوشته هات معلوم بود بزرگتر از منی اخه الکی چیزی رو نمینویسی از هرچیزی هم مثل من حرف نمیزنی حرفایی که میزنی خیلی به درد میخوره [گل]

مهدی

همیشه دلتنگی ام را در دریای آغوش تو ریختم ، عجیب این دریا معجزه می کند ! تمام غم را می بلعد و باز آرام آرام است دریای لاجوردی من ، خدای من .

پژمان

هر وقت این حس به من دست میده داستان کوه نورد و طناب رو به یاد میارم . همه چیز خود به خود حل میشه[گل]

مرتضی

"الا بذکر الله تظمئنا القلوب"