ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد

/ 8 نظر / 24 بازدید
Mr chapool

دقیقا حکایت حال ماست که یهو غبتون میزنه چند روز

Mr chapool

غیبتون بود تصحیح میشه[نیشخند]

زاهارا

درحددیپلم بگو استاد [متفکر][خرخون]خوش به حال اونیکه دوستیش با خدادوطرفه است

Mr chapool

شاید این یه جوون ایران نباشه[زبان]

Mr chapool

بعد من خیلی جدی اون کامنت رو گذاشتم که [نگران][پلک]

Mr chapool

ما از سر کوچمون میخایم اوونور تر بریم قاچاقی باید بریم خارج کجا بود[نیشخند] اما من به ساعت ایران عادت ندارم با ساعت کشورای خارجی کار میکنم[خنثی] متاسفانه شبا بیدار روزا خواب [افسوس]

مرتضی

چون بمیرم به ره دوست مرا دفن کنید تا چو بر من گذرد یاد کنـــــــد یار قدیم [گل][گل][گل]