روبروی حقیقت!

تو از عشق گذر نکردی بلکه  عشق از تو  عبور کرده !

مردها از روحیه ی افسرده و بی نشاط یک زن احساس دلزدگی میکنند حتی اگر اون زن یه هنرمند با ذوق باشه !

لطفا اینو بفهم و کمتر فیگور آدمهایی رو به خودت بگیر که گویا لذت های زندگی براشون کم ارزشه!!

 

درگوشی:

- خدا نکنه یه آدم افسرده کمی هم هنر داشته باشه! یه چیزایی به هم میبافه که تو دکان هیچ عطاری پیدا نمیشه!   ادعای خودشونم سر به فلک میزنه!

/ 3 نظر / 2 بازدید
شاهین

آخ گفتی.... بعضیاشون که دیگه به یه حد فاجعه ای رسیدن که آدم دوس داره با مشت بره تو حلقشون...

reza

[گل][گل]nazarateton kamelan gabel lamsa

م

چه ترسناک