.......

درد عمیقی است ناباوری !

/ 4 نظر / 3 بازدید
مریم بانو

خب بعضی وقتا میاد سراغ آدم؛ هعیی. [اوه]

رهگذر

[خنثی]

رهگذر

اون اسمایلی ئه برای کلمه ی آخر با یک ر اضافی بود ولی اینم بده که ...

رهگذر

اینم هست ولی خوب ... درد داره به هر حال!