اسمش چیست؟

چه خانم حسودی شده ام !

به همه دخترکانی که انتخاب های زیادی در پیش رو دارند حسودی میکنم!

اما نه ... حسودی یعنی بدون هیچ بهانه ای ،  از داشتنهای دیگران عصبانی باشی ... دلت بخواهد که دیگری نداشته باشد. یک جورهایی خباثت دارد !  اما من میخواهم دیگران داشته باشند و من هم فرصت داشتن را داشته باشم!

شاید اسمش  " غبطه " است ... یک جورایی امید به داشتن .

ولی به نظرم " حسرت " درست تر است ! آخر در حسرت میدانی که دیگر زمانی در پیش نیست... فرصتی را میخواهی که تمام شده است!

به نظرم غبطه وقتی غمگین میشود اسمش میشود حسرت !

/ 5 نظر / 2 بازدید
مریم بانو

[گریه]

رهگذر

جوانی کحایی که یادت بخیر شاید!

مریم بانو

هی روزگااااار. گزینه ی چی ؟ هی روزگااااار.

مریم بانو

فقد میگم : هی روزگاااااااااااااااار.