ادعای صرف!

چرا همش میگی " من هستم ... رو من حساب کن "  بعد وقتی بهت مراجعه میکنم دائم از گرفتاری ناله میکنی؟!!

تو که آدمِ این میدون نیستی میشه لطف کنی و دست از ادعا برداری؟؟

ممنونت میشم!

چون واقعا از اینکه به کسی امید داشته باشم که خودشم سرگردونه متنفرم!

اه عصبانی

 

درگوشی:

- چیه؟ تا به حال عصبانیتمو ندیده بودی؟

/ 6 نظر / 3 بازدید
نغمه

هیدرا عصبانی می شود[نگران][اضطراب][اضطراب]

مریم بانو

خب واقعا آدم عصبانی میشه ار کسانی که مثل طبل فقط صدا دارند. عصبانیت هم یکی از حسهاست دیگه[چشمک]

م

بهش گفتی؟