خودت را ...

تشنگی ام  زیاد است

خودت را برایم جیره بندی نکن !

به یکباره عطش را فرو بنشان

یا لااقل غرق بارانم کن !

عطش را میتوانم صبوری کنم

 با مزمزه کردنت، بی تابم نکن!

/ 4 نظر / 2 بازدید
زاهارا

سراب نیستی دور هم نیستی این منم که درنیافتنت ناتوان شده ام

مریم باتو

[افسوس]