جستجوگر

تمام لحظات خالی ام را به دنبالت میگردم

و چه خالی ام از هر چه بودنی است !

/ 4 نظر / 7 بازدید

[گل][فرشته][فرشته][فرشته][قلب][قلب]

مرتضی

در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه ، از خیابانی که نیست می نشینی روبه رویم ، خستگی در میکنی چای می ریزم برایت ، توی فنجانی که نیست باز میخندی و می پرسی که حالت بهتر است ؟! باز میخندم ، که خیلی ! ، گرچه میدانی که نیست ..... شعر میخوانم برایت ، واژه ها گل می کنند یاس و مریم می گذارم ، توی گلدانی که نیست .... چشم میدوزم به چشمت می شود آیا کمی دست هایم را بگیری ، بین دستانی که نیست ؟!!! وقت رفتن می شود،با بغض می گویم نرو ........... پشت پایت اشک می ریزم ، در ایوانی که نیست می روی و خانه لبریز از نبودت می شود باز تنها می شوم ، با یاد مهمانی که نیست ....... بعد تو این کار هر روز من است باور اینکه نباشی ، کار آسانی که نیست ...... !!!!