کلک رشتی !

انقدر از دسر دیشب لذت بردم که منتظر یه مهمونی دیگه هستم که براشون دسر درست کنم و خودم بیشترش رو بخورمخوشمزه

 

درگوشی:

- برای اینکه چاق نشم با خودم قرار گذاشتم وقتی مهمون نداریم دسر درست نکنم !

- الان مجبورم مهمون دعوت کنم ... مجبورم ... میفهمین؟!

/ 9 نظر / 3 بازدید
نیلوفر

من میفهمم[خنده][نیشخند] درست کن ولی یواشکی[عینک][زبان]

رضا.م

دیگه اصرار می کنی ..حالا کی بیایم با اعوان و انصار مهمونی ؟!

زاهارا

بگو چرا اونروز در رفتی پس میخواستی بری سراغ غذا ودسر منم که بوق نکردی یه تعارف بزنی[قهر]الان فقط با یه دسر سفارشی با پست پیشتاز فقط باهات اشتی میکنم حواست باشه (ایکون اااااااایش)

زاهارا

اي بسوزه پدره هرچي شكمو اه ؟

مرتضی

اینقدر بدم می آد از اونهائی که هی با خودشون قرار می گذارن و هی می زنن زیرش.ایشششششششششششش [زبان][خنده][گل]

مرتضی

جواب نامفهوم بود.توضیح باید لطفا آیا؟؟؟؟[زبان][نیشخند]

مرتضی

پاس که می داریم هیچی تازه خوب هم پول در می آوریم!!!!![زبان][نیشخند]

م.بانو

منم دسر موخوام[خوشمزه]