جستجوگری

هنوز هم  به دنبال یافتن نشانه هایی از تو هستم

تا  بشناسمت!

ای کاش اگر یافتمت با خود نگویم

" چه جستجوگری بی حاصلی " خنثی

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضی

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویى چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى؟! به کسى جمال خود را ننموده‏ اى و بینم همه جا به هر زبانى، بود از تو گفت و گویى! غم و درد و رنج و محنت همه مستعد قتلم تو بِبُر سر از تنِ من، بِبَر از میانه، گویى! به ره تو بس که نالم، زغم تو بس که مویم شده ‏ا م زناله، نالى، شده‏ ام زمویه، مویى همه خوشدل این که مطرب بزند به تار، چنگى من از آن خوشم که چنگى بزنم به تار مویى! چه شود که راه یابد سوى آب، تشنه کامى؟ چه شود که کام جوید زلب تو، کامجویى؟ شود این که از ترحّم، دمى اى سحاب رحمت! من خشک لب هم آخر زتو تر کنم گلویى؟! بشکست اگر دل من، به فداى چشم مستت! سر خمّ مى سلامت، شکند اگر سبویى همه موسم تفرّج، به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویى! نه به باغ ره دهندم، که گلى به کام بویم نه دماغ این که از گل شنوم به کام، بویى زچه شیخ پاکدامن، سوى مسجدم بخواند؟! رخ شیخ و سجده‏ گاهى، سرما و خاک کویى بنموده تیره روزم، ستم سیاه چشمى بنموده مو سپیدم، صنم سپیدرویى! نظرى به سوىِ (رضوانىِ) دردمند مسکین که به جز درت، امیدش نبود به هیچ سویى [گل][گل][گل]

پژمان

قدم بلنده . یه خورده سبزه هستم . قیافم مهربونه .[نیشخند] نترس دیدن من به این خوبی بی حاصل نیست. یه خورده بگردی پیدا میشم[عینک]

باران

خدا کند گمشده ما سراب نباشد خدا کند گم شده ما سایه اعمالمان نباشد خدا کند دیدن گم شده ما التیامی بر زخمهایمان باشد....خدا کند که بیاید خداکند که بتوانیم به صورت گم شده خودمان نگاه کنیم خدا کند....هیچ گم شده ای نباشد خداکند...گم شده ما ارامشمان باشد خدا کند که خدا بحق گم شده ما از گناهانمان بگذرد

زاهارا

ایا ؟[تعجب]چه بچه بدی شدی زاهارا فکرای خوب بکن [ابله][خنده]

زاهارا

ایا ؟[تعجب]چه بچه بدی شدی زاهارا فکرای خوب بکن [ابله][خنده]

زاهارا

شوخی کردم خانومی[ابله]اینو بذار پای اینکه این روزا یه چیزایی دیدم تعجب کردم (منظورم مهربونیهای علی بود )برا همین زدم به رگ شنگولی[خنده]

حسین

مگه تا الان پیدام نکردین؟!!! [نیشخند][زبان]

حسین

[خنده][زبان]