بودن یا نبودن ... مسئله این است !

مرددم!

یه دل میگه : دیگه بسه ، برو

دل دیگه میگه : عجله نکن ، بعدا اوضاع بهتر میشه

این وسط اونی که هم میخواد بمونه و هم حرفی نداره منم!

/ 6 نظر / 3 بازدید
ساقی

من هیچوقت آدم رفتن نبودم... بی اراده ی بی اراده! خیلی خوبه آدم بتونه بره. یا به موندنش مطمئن باشه

خواهر طوفانی

فکر کردم میخواین اینو بنویسین : یه دل میگه ، برم ، برم ، یه دلم می گه ..

رضا.م

خواهر طوفانی رو ببخش ! بچه ست ! بچگی کرده این اهنگ ملحد و مبتذل سلطان قلب هارو نوشته اینجا ..! خدا به دور !![نیشخند]

مرتضی

رودخانه به خاطر جاری بودنش هست که زیبا است وگرنه مرداب شدن خیلی سخت نیست.[گل]