آنچه میخواستم ... آنچه بود

 

دلم میخواست دوباره در رویای خواستنت غرق شوم

با خیال شانه های همراهت ، لبخندی آرام را میهمان چشمانم نمایم

و کلماتت را در عمق امنیتِ حافظه ام مخفی سازم!

لیکن تاریخ انقضای صداقتت ، سیلی محکمی به گوشم نواخت.

پژواک صدای "واقعیت" هنوز در درونم ادامه دارد

                                " انسان موجود عجیبی است " !

/ 4 نظر / 4 بازدید
نغمه

به نظر من انسان موجودی ناشناخته هستش که هیچوقت کشف نمیشه... چون هر چیم باهاش باشی باز هر لحطه امکان داره چیزای عجیب ازش ببینی که اصلن فکرشم نمیکردی!

مریم بانو

و موافقم که : "انسان موجود عجیبیست"

خواهر طوفانی

...[ناراحت]