کی تنها تره؟

به آدمایی که برای حفظ پرستیژشون ، بهترین فرصتهای با دیگران بودن رو از دست میدن و سعی دارن که فاصله اشون رو با دیگران حفظ کنن، انتقاد دارم و مطمئنم ادامه ی این رویه به تنهاییشون منجر میشه.

چر این کارو میکنن؟

غرور؟  حقیر دیدن دیگران ؟  غره شدن به داشته هایی که بعضا خودشون در ایجادش نقش موثری نداشتن مثل ثروت خانوادگی یا اسم و رسم خاندان و .. ؟

یا پوشوندن ترس درونیشون ازپذیرفته نشدن؟ عقده خود کم بینی که در بی اعتنایی نسبت به دیگران ظهور کرده؟ بدبینی نسبت به دیگران در مورد احتمال سوءاستفاده؟ و یا...؟

 وقتی این مدلی به آدمها نگاه میکنی ، دیگه باکلاس و بی کلاس    با سواد و بی سواد  پولدار و بی پول    و آلامد و دمده   همه و همه یکسان به نظر میرسن  چون اینجور عکس العمل ها رو در همه میشه دید .این همون درون مشترک انسانیه که مارو با هم فامیل کرده!

معمولا در اجتماع کسانی مقبول ترند که امکانات مادی بیشتری دارند ولی هیچکس حواسش به اون طرف قضیه نیست که آدم ها هرچه بیشتر اوج بگیرن تنهاتر میشن و بیشتر محتاج توجه دیگران !


درگوشی:

-اخلاق ، گمگشته امروز ماست. هرکسی هستی با اخلاق باش.

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
آزاده

کاملا موافقم ، اخلاق گمگشته امروز ماست. هرکسی هستی با اخلاق باش

آزاده

کاملا موافقم ، اخلاق گمگشته امروز ماست. هرکسی هستی با اخلاق باش

حسین

در مورد در گوشیتون من هم به این نتیجه رسیدم

مریم بانو

هر کی هستی با اخلاق باش.