باز هم رفتن !

دکتر صادق طباطبایی درگذشت :((

مردی که برای من نمونه ی همه خوبیهایی بود که دوست می داشتم

همیشه او را می ستودم

 اکنون غمگینم ! 

/ 4 نظر / 5 بازدید
آدم زاد

سلام مامان خانم[گل] اتفاقا یک ماه پیش داشتم خاطرات ایشون رو می خوندم. یه کتاب سه جلدی هست که جلد سوم رو هنوز نخوندم. منم خیلی متاسف شدم. [ناراحت]